Pokój Armidy Barelli w Marzio

Armida Barelli

Armida w wieku 25 lat

Rodzina Armidy(Armida w środku)

O.Agostino Gemelli

Klinika Gemelli w Rzymie

ZAŁOŻYCIELE

    Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa jest dziełem Armidy Barelli - m.in. organizatorki Żeńskiej Akcji Katolickiej we Włoszech, oraz franciszkanina - ojca Augustyna Gemellego, współtwórcy Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca (Unistersytetu Sacro Cuore) w Mediolanie, lekarza i psychologa.

    Sługa Boża Armida Barelli urodziła się 1 grudnia 1882 r. w Mediolanie w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Ukończyła szkołę średnią w Menzingen (Szwajcaria). W roku 1909 poznała Ritę Tonoli, założycielkę Piccola Opera per Salvezza dal Fanciullo, i włączyła się w organizowanie pomocy dla opuszczonych dzieci w mediolańskiej dzielnicy przestępców.

W roku 1910 spotkała o. Gemellego i podjęła pracę w czasopiśmie "Rivista di Filosofia Neoscolastica", tłumacząc teksty z francuskiego i niemieckiego. Zachwycona duchowością franciszkańską została tercjarką franciszkańską, poświecając się całkowicie dziełom apostolskim.

    Propagowała kult Najświętszego Serca Jezusa. Na prośbę kard. Ferrariego zorganizowała w diecezji mediolańskiej ruch Żeńskiej Młodzieży Akcji Katolickiej. Od roku 1918, wezwana przez papieża Benedykta XV, oddała się bez reszty rozpowszechnianiu ruchu we Włochy. Przyczyniła się do powstania nowego pogłębionego spojrzenia na kobietę przez podkreślenie jej godności i wartości zarówno w życiu publicznym i kościelnym.

    Przy boku o. Gemellego wniosła wydatny wkład w organizowanie katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie, organizując środki na jego założenie i późniejsze utrzymanie. Poprzez Dzieło Królewskości przyczyniła się do apostolatu liturgicznego wśród ludu. Wierna usłyszanemu wezwaniu do poświęcenia swego życia Bogu w świecie i apostolstwu w świecie - pod kierunkiem o. Gemellego i mons. Mazzottiego - zainicjowała duchową rodzinę, znaną dziś pod nazwą Instytutu Świeckiego Misjonarek Królewskości Chrystusa.

    Wyniszczona długą i ciężką chorobą zmarła w Marzio w 1952 r. Jej ciało spoczywa w krypcie kaplicy Najświętszego Serca Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie. Trwa jej proces beatyfikacyjny.

    Augustyn Gemelli OFM urodził się w 1878 r. w robotniczej rodzinie w Mediolanie. Ukończył studia medyczne na uniwersytecie w Pawii (1896-1902).

    Zauroczony początkowo myślą materialistyczną i pozytywistyczną, przeżył nawrócenie i wstąpił do zakonu braci mniejszych. Po przyjęciu święceń kapłańskich kontynuował studia teologiczne, biologiczne i psychologiczne na różnych uniwersytetach. Inicjator wielu dzieł (m.in. laboratorium psychologiczne dla lotników w czasie I wojny światowej, poradnia psychologiczna dla dzieci w Mediolanie), w 1919 r. przystąpił do współtworzenia katolickiego uniwersytetu w Mediolanie, którego za zgodą władz duchownych był dożywotnim rektorem. Zaplanowany przez niego, a po jego śmierci zrealizowany wydział medycyny i chirurgii tegoż uniwersytetu z siedzibą w Rzymie to dzisiejsza Klinika im. Agostina Gemellego.

    Z polecenia papieża Piusa XI zorganizował też Papieską Akademię Nauk, w której aż do śmierci pełnił funkcję prezesa. Był członkiem wielu akademii, autorem licznych prac. Nawał pracy profesorskiej i administracyjnej nie przeszkodził by działać we włoskiej Akcji Katolickiej. Usilnie propagował kult Serca Jezusa i Chrystusa Króla.

    Jako inicjator kongresu w Sankt Gallen przedstawił Stolicy Apostolskiej raport informacyjny o nowej formie życia konsekrowanego - instytutach świeckich. Założył Instytut Świecki Misjonarzy Królewskości, Kapłanów Misjonarzy Królewskości, wspólnie z Armidą Barelli - Misjonarek Królewskości Chrystusa. Zmarł w Mediolanie w 1956 r.

Stopka serwisu