Kościół nie żąda od waszych Instytutów życia wspólnego, które jest właściwością Instytutów zakonnych. Jedynie wymaga On braterskiej wspólnoty, urguntowanej i zaszczepionej w m i ł o ś c i.  
(Jan Paweł II, Przemówienie z 28.08.1980r)


Kontakt: ks. Jerzy Adamczak

jerzyadamczak@diecezja.kalisz.pl

ul. 3 Maja 30, 63-400 Ostrów Wlkp.

INSTYTUT ŚWIECKI

KAPŁANÓW MISJONARZY KRÓLEWSKOŚCI CHRYSTUSA

    Został założony przez Ojca Augustyna Gemelli dnia 4 października 1953 roku w Sanktuarium Św. Damiana w Asyżu. W uroczystej fundacji uczestniczyło 33 kapłanów pochodzących z różnych części Włoch. Obecnie członkowie Instytutu są w wielu krajach Europy oraz USA. Dnia 16 kwietnia 1971 roku Instytut otrzymał prawa diecezjalne (diecezja Arezzo), a od 15 lipca 1978 roku ma aprobatę papieską.

    W Polsce tę formę życia duchowego kapłanów diecezjalnych przyjął ks.bp Bernard Czapliński, ordynariusz chełmiński dnia 4 kwietnia 1975r.

Zasadnicze idee instytutu

1.Jesteś kapłanem - na wieki! Swoje zaangażowanie możesz wyrazić na różne sposoby każdego dnia, ale masz też możliwość pogłębienia swojej służby przez konsekrację wyrażoną w ślubach ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i apostolstwa.

2.Warto zwrócić uwagę, że dla kapłanów - członków Instytutu apostolstwo staje się odrębnym ślubem. Źródłem tego apostolstwa jest miłość pasterska.

3.Kapłani Instytutu, jako bracia mniejsi, pragną być - na wzór zaczynu - animatorami ducha jedności zarówno w prezbiterium kapłańskim, jak i w poczynaniach duszpasterskich na terenie własnej diecezji.

4.Składając śluby przeżywasz kapłaństwo jak Piotr i Paweł, nazywający siebie niewolnikami Pana i jak Oni będziesz obwieszczał prymat odnowy wewnętrznej, prawdziwą wolność i radość kochania wszystkich - aż do daru z siebie.

5.A wszystko to w miejscu, które Pan Ci wskaże za pośrednictwem biskupa, w konkretnej wspólnocie kapłańskiej, której jesteś członkiem.

6.Twoja obecność w Instytucie Świeckim Kapłanów, przy wsparciu innych współbraci, może ożywić w Tobie jeszcze większą wspaniałomyślność w odpowiedzi na dar Chrystusa.

7.Św. Franciszek, żyjący w prawdziwej wolności ducha, którą daje miłość, może stać się dla Ciebie wzorem i udzielić Ci nowych wskazówek dla realizacji Twojego powołania.

Stopka serwisu