Misjonarka uznaje, że głęboki sens powołania objawiony jest jej stopniowo i że wierność Ewangelii wymaga nieustannego nawracania się. /por. Konstytucje, art.28/

FORMACJA

    Na formację w ISM składa się formacja wstępna, formacja czasowa oraz formacja permanentna (stała).

    Formacja wstępna trwa trzy lata. Podejmuje się wtedy refleksję nad tematami takimi, jak: powołanie, Kościół, życie duchowe, świeckość konsekrowana, duchowość franciszkańska, modlitwa, dojrzałość osobowa, życie w braterskiej wspólnocie. Czas ten ma pomóc ostateczne rozeznać powołanie do szczególnego życia radami ewangelicznymi w warunkach świeckich i kończy się złożeniem pierwszej profesji.

    Kolejnym etapem formacji w Instytucie jest pięcioletni okres włączenia czasowego (tzw. inkorporacji czasowej). W tym czasie są pogłębiane: rozumienie charyzmatu i życie nim w konkretnych warunkach świeckich. Na zakończenie następuje złożenie ślubów i definitywne wejście do Instytutu, tzw. inkorporacja definitywna. Jest to jednocześnie moment rozpoczęcia formacji stałej (permanentnej), obejmującej całe życie misjonarki, będącej członkinią Instytutu.

    Formacja w Instytucie odbywa się przede wszystkim w ramach comiesięcznych spotkań wspólnoty oraz przez corocznie przeżywane rekolekcje. Misjonarka - świadoma, że proces formacji jest przede wszystkim dziełem Ducha w niej i Jego darem - nie zaniedbuje ascezy, modlitwy i intensywnego życia sakramentalnego.

Stopka serwisu