Czystość

  Przez ślub czystości, podjęty dla Królestwa, misjonarka zobowiązuje się do życia w doskonałej wstrzemięźliwosci w celibacie jako profetycznym znaku darmowej miłości. /por. Konstytucje, art 17/

Ubóstwo

  W odpowiedzi na dar powołania, za przykładem świętego Franciszka i świętej Klary, zobowiązuje się żyć upodabniając się do Chrystusa ubogiego. /por. Konstytucje, art 18/

Posłuszeństwo

  Przyrzekając posłuszeństwo misjonarka zobowiązuje się żyć w wierności Konstytucjom i Statutom, i w ich zakresie być posłuszną odpowiedzialnym Instytutu w duchu prawdy, dialogu i współodpowie-dzialności. /por. Konstytucje, art 19/

CHARYZMAT

    Nasz Instytut, należący do wielkiej rodziny franciszkańskiej, ma charakter kontemplacyjno-czynny. W jego charyzmat są wpisane pełna świeckość, ewangeliczny radykalizm w naśladowaniu Jezusa - przez ślub czystości i przyrzeczenia ubóstwa i posłuszeństwa - oraz obowiązek apostolstwa w świecie.

    Bycie w świecie oznacza dla nas bycie w środku wydarzeń historii z pasją i miłością, związanie na zawsze swojego losu z losem i życiem swoich braci i sióstr i ofiarne dzielenie z nimi trudności i radości w każdym miejscu, do którego Pan nas pośle. Spotkanie z Chrystusem zmieniło niegdyś nasze życie, dzisiaj chcemy pomagać innym odnajdywać godność i tożsamość dziecka Bożego.

    Regułą życia jest dla nas sama Ewangelia, którą odczytujemy u boku św. Franciszka i św. Klary. Za ich przykładem pielęgnujemy chrystocentryczną wizję wszechświata i historii, szczególną miłość do Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego, szacunek dla indywidualności i wolności każdej osoby ludzkiej i wszystkich rzeczywistości stworzonych oraz obowiązek kontemplacji Boga w życiu codziennym. Służbę braciom podejmujemy w postawie franciszkańskiego uniżenia - małości.

    Nie mamy dzieł własnych, nie prowadzimy też życia wspólnego. Z pełną odpowiedzialnością osobistą, pokonując własną niewystarczalność i ograniczoność, słabość i lęki pragniemy - tam gdzie Bóg nas postawi - dawać czytelne świadectwo o Chrystusie a przez dar z siebie służyć Panu wszechświata i historii, naszemu PANU!

Stopka serwisu