ŚWIADECTWA

    Tekst z Biuletynu nr 4 (1997r.) KKIŚ z Kącika trzeciego wieku na temat ubóstwa (wypowiedzi uczestniczek II Międzyinstytutowego Spotkania Seniorów Instytutów Świeckich)

    Chciałam rozszerzyć pojęcie ubóstwa także na braki, dotyczące bardziej wewnętrznej strony życia, bo one właśnie są charakterystyczne dla osób w podeszłym wieku. Mam na myśli np. osłabienie pamięci i sprawności umysłowej, ograniczenie aktywności i wiążącej się z nią satysfakcji, zmniejszenie znaczenia w środowisku, uzależnienie od pomocy innych ludzi, osamotnienia, upokorzenia, lęki, trudności na modlitwie itp.

    To ubóstwo zbliżające do Jezusa ogołoconego na krzyzu, akceptowane w duchu zawierzenia ubogich i miłości, może nas właśnie ubogacić, bo poszerza przestrzeń naszego duchowego życia dla wypełnienia go Bogiem. Możemy się odnaleźć na szczególnej drodze prowadzącej do stanu w którym Bóg rzeczywiście staje się wszystkim.

Janina (odeszła do Pana 29 grudnia 2015r)


Stopka serwisu